Mar.19.2014

你對未來有什麼夢想呢?

The Drawing Project Hope“ 這項計畫是由加拿大藝術家 Shaw Van Daele 發起,他幫助各個生病的兒童完成他們心目中的夢想,那些看似荒唐又不可思議的想法,像是成為超人、變成花仙子等等。

他先請這些小朋友畫下他們對於未來的想像,他在完全按照這些畫面拍攝出這些作品,就算知道自己生病卻依然對未來抱有無限憧憬,一起來欣賞這些勇敢的孩子們和 Shaw 合作的攝影作品吧!

Shaw-Van-Daele-drawing-hope-project-1 Shaw-Van-Daele-drawing-hope-project-3 Shaw-Van-Daele-drawing-hope-project-4 Shaw-Van-Daele-drawing-hope-project-5 Shaw-Van-Daele-drawing-hope-project-6 Shaw-Van-Daele-drawing-hope-project-8 Shaw-Van-Daele-drawing-hope-project-9 Shaw-Van-Daele-drawing-hope-project-10 Shaw-Van-Daele-drawing-hope-project-11 Shaw-Van-Daele-drawing-hope-project-12_01 Shaw-Van-Daele-drawing-hope-project-12_02 Shaw-Van-Daele-drawing-hope-project-13_01 Shaw-Van-Daele-drawing-hope-project-13_02 Shaw-Van-Daele-drawing-hope-project-14 Shaw-Van-Daele-drawing-hope-project-15 Shaw-Van-Daele-drawing-hope-project-16 Shaw-Van-Daele-drawing-hope-project-17 Shaw-Van-Daele-drawing-hope-project-18 Shaw-Van-Daele-drawing-hope-project-20 Shaw-Van-Daele-drawing-hope-project-21 Shaw-Van-Daele-drawing-hope-project-22 Shaw-Van-Daele-drawing-hope-project-24 Shaw-Van-Daele-drawing-hope-project-25 Shaw-Van-Daele-drawing-hope-project-26

不可轉載
FLiPER
FLiPER 取自英文單字 flip,意指翻轉、翻動,加上 er 的我們成了翻轉世界的人。我們相信,每個人心裡都有一塊想要翻轉、撞擊的地方,等待著內心發起小小革命的那一天。
FLiPER 取自英文單字 flip,意指翻轉、翻動,加上 er 的我們成了翻轉世界的人。我們相信,每個人心裡都有一塊想要翻轉、撞擊的地方,等待著內心發起小小革命的那一天。

更多文章


READ MORE

更多文章

READ MORE

LOGIN

SIGN UP

FORGOT
PASSWORD

請輸入你的帳號或電子郵件位址。你將收到含有建立新密碼鏈結的電子郵件。