Jul.03.2013

巴黎時裝周街拍系列Part 1

在巴黎時裝周上,街拍到了許多不同的服裝。而在這邊可以看到在巴黎大家的穿著較為前衛,除了可以看到正統的西裝打扮之外,也能看到較為濃烈的顏色出現在之中。也有看到西裝搭配上運動鞋的打扮,雖然突兀卻是很時尚的搭配。接著就來看看在時裝周所捕捉到的街拍照片。

paris-fashion-week-street-style-report-part-1-01-630x420 paris-fashion-week-street-style-report-part-1-02-630x420 paris-fashion-week-street-style-report-part-1-03-630x420 paris-fashion-week-street-style-report-part-1-04-630x420 paris-fashion-week-street-style-report-part-1-05-630x420 paris-fashion-week-street-style-report-part-1-06-630x420 paris-fashion-week-street-style-report-part-1-07-630x420 paris-fashion-week-street-style-report-part-1-08-630x420 paris-fashion-week-street-style-report-part-1-09-630x420 paris-fashion-week-street-style-report-part-1-10-630x420 paris-fashion-week-street-style-report-part-1-11-630x420 paris-fashion-week-street-style-report-part-1-12-630x420 paris-fashion-week-street-style-report-part-1-13-630x420 paris-fashion-week-street-style-report-part-1-14-630x420 paris-fashion-week-street-style-report-part-1-15-630x420 paris-fashion-week-street-style-report-part-1-16-630x420 paris-fashion-week-street-style-report-part-1-17-630x420 paris-fashion-week-street-style-report-part-1-18-630x420 paris-fashion-week-street-style-report-part-1-19-630x420 paris-fashion-week-street-style-report-part-1-20-630x420 paris-fashion-week-street-style-report-part-1-21-630x420 paris-fashion-week-street-style-report-part-1-22-630x420

 

Via

不可轉載
FLiPER
FLiPER 取自英文單字 flip,意指翻轉、翻動,加上 er 的我們成了翻轉世界的人。我們相信,每個人心裡都有一塊想要翻轉、撞擊的地方,等待著內心發起小小革命的那一天。
FLiPER 取自英文單字 flip,意指翻轉、翻動,加上 er 的我們成了翻轉世界的人。我們相信,每個人心裡都有一塊想要翻轉、撞擊的地方,等待著內心發起小小革命的那一天。

更多文章


READ MORE

更多文章

READ MORE

LOGIN

SIGN UP

FORGOT
PASSWORD

請輸入你的帳號或電子郵件位址。你將收到含有建立新密碼鏈結的電子郵件。