Lost in Iceland

一路遇見了雪山、冰川、藍湖、冰洞、日出日落、彩虹盡頭、狂風暴雪,

遇見了一切驚險與不驚險,驚喜與不驚喜,

旅程結束了,

“遇見” 仍在繼續。

IMG_4183

IMG_4141

IMG_3340

IMG_3350

IMG_4126

IMG_4125

IMG_2987

IMG_3260

L1000974

L1000997

L1010013

L1010104

L1010118

L1010127

L1010141

L1010165

L1010168

L1010170

L1010213

L1010219

L1010227

L1010229

L1010236

L1010253

L1010258

L1010260

L1010312

L1010321

L1010362

L1010373

L1010375

L1010381

L1010410

L1010412

L1010425

L1010427

IMG_3081

說點什麼吧!

SPONSOR

熱門 未分類 分類文章