Nov.28.2013

31個可以讓你結婚的美麗學院

1. Scripps College

grid-cell-6575-1384363598-13 grid-cell-6575-1384363597-11 grid-cell-24173-1384312446-7 grid-cell-24173-1384312446-5

2. Duke University

enhanced-buzz-wide-16590-1384313022-16 grid-cell-8512-1384313134-2 grid-cell-8512-1384313133-0

3. Hampshire College

enhanced-buzz-wide-30510-1384362410-7

grid-cell-6580-1384363616-3 grid-cell-6580-1384363615-1

4. Bowdoin College

grid-cell-5974-1384363628-9 grid-cell-5974-1384363629-11 enhanced-buzz-wide-17171-1384313411-46

5. Stanford University

grid-cell-13846-1384817627-4 grid-cell-13846-1384817625-0 enhanced-buzz-wide-18333-1384817522-12

6. University of Washington

grid-cell-3568-1384363636-18 grid-cell-3568-1384363636-16 enhanced-buzz-wide-24826-1384362786-9

7. St. Louis University

enhanced-buzz-wide-22511-1384361701-14 grid-cell-24465-1384361875-16 grid-cell-24465-1384361874-12

8. Williams College

grid-cell-4464-1384363654-14 grid-cell-4464-1384363654-12 enhanced-buzz-wide-7826-1384362060-8

9. Swarthmore College

grid-cell-6575-1384363672-17 grid-cell-6575-1384363671-15 enhanced-buzz-wide-22637-1384461804-7

10. United States Air Force Academy

grid-cell-13541-1384370477-15 grid-cell-13541-1384370476-13 enhanced-buzz-wide-28950-1384368679-9

11. Lewis & Clark College

grid-cell-7266-1384369908-17 grid-cell-7266-1384369908-15 enhanced-buzz-wide-28819-1384369450-26

12. Wellesley College

grid-cell-16270-1384370335-17 grid-cell-16270-1384370334-15 enhanced-buzz-wide-15936-1384370311-18

13. Penn State University

enhanced-buzz-wide-13519-1384370779-25 grid-cell-20094-1384370617-8 grid-cell-20094-1384370618-12

14. Harvard

grid-cell-27242-1384372290-11 grid-cell-27242-1384372290-9 enhanced-buzz-wide-27252-1384372076-6

15. Rollins

grid-cell-11960-1384381017-25 grid-cell-11960-1384381017-23 enhanced-buzz-wide-9607-1384380629-16

16. Vassar

enhanced-buzz-wide-9542-1384380872-17 grid-cell-9562-1384381080-12 grid-cell-9562-1384381079-10

17. Occidental College

grid-cell-31396-1384805164-10 grid-cell-31396-1384805163-6 enhanced-buzz-wide-27405-1384462101-39

18. Cornell University

grid-cell-17138-1384818427-9 grid-cell-17138-1384818426-5 enhanced-buzz-wide-19709-1384818334-7

19. University of San Diego

grid-cell-11946-1384816749-12 enhanced-buzz-wide-7134-1384815847-11 grid-cell-11946-1384816748-8

20. Columbia University

grid-cell-21295-1384805870-33 grid-cell-21295-1384805871-35 enhanced-buzz-wide-21187-1384805517-45

21. United States Naval Academy

grid-cell-27253-1384806734-32 grid-cell-27253-1384806733-28 enhanced-buzz-wide-27253-1384806423-22

22. UCLA

enhanced-buzz-wide-27319-1384806805-42 grid-cell-8609-1384807517-4 grid-cell-8609-1384807516-2

23. University of Notre Dame

grid-cell-609-1384809960-35 grid-cell-609-1384809959-31 enhanced-buzz-wide-32724-1384809010-8

24. Seton Hall University

grid-cell-31205-1384810201-10 grid-cell-31205-1384810202-12 enhanced-buzz-wide-32323-1384810051-17

25. Princeton University

enhanced-buzz-wide-30515-1384810414-40 enhanced-buzz-wide-30377-1384810378-39

26. Pepperdine University

enhanced-buzz-wide-12077-1384810651-45 enhanced-buzz-wide-8609-1384810556-27

27. Southern Methodist University

grid-cell-9776-1385049074-31 grid-cell-9776-1385049073-29 enhanced-buzz-wide-4848-1384812715-12

28. Yale University

enhanced-buzz-wide-10616-1384813889-22 grid-cell-6619-1384814045-6 grid-cell-6619-1384814043-2

29. University of Florida

enhanced-buzz-wide-22788-1384814757-23 grid-cell-4984-1384815708-0 grid-cell-4984-1384815710-4

30. Stephens College

grid-cell-28705-1384817935-0 enhanced-buzz-wide-15147-1384817892-7 grid-cell-28705-1384817936-2

31. UC Berkeley

grid-cell-17156-1384818258-6 enhanced-buzz-wide-22262-1384818111-8 grid-cell-17156-1384818258-4

 

Via

不可轉載
FLiPER
FLiPER 取自英文單字 flip,意指翻轉、翻動,加上 er 的我們成了翻轉世界的人。我們相信,每個人心裡都有一塊想要翻轉、撞擊的地方,等待著內心發起小小革命的那一天。
FLiPER 取自英文單字 flip,意指翻轉、翻動,加上 er 的我們成了翻轉世界的人。我們相信,每個人心裡都有一塊想要翻轉、撞擊的地方,等待著內心發起小小革命的那一天。

更多文章


READ MORE

更多文章

READ MORE

LOGIN

SIGN UP

FORGOT
PASSWORD

請輸入你的帳號或電子郵件位址。你將收到含有建立新密碼鏈結的電子郵件。