May.02.2013

NOWHERE / A Bathing Ape 20週年紀念活動

NOWHERE / A Bathing Ape為了慶祝20週年,在這個月持續地舉辦慶祝活動,也在東京澀谷代官山的T-SITE Garden Gallery舉辦活動。而在週末的時候,也展示了一系列由街頭潮流服飾中知名的人物所創作的作品,這些名人包含了Pharrell、Kanye West、本間正章、西山徹等知名的人物。這些名人們利用BAPE的猿猴標誌來創作,而這些創作的作品也會在展期間買得到。接著就讓我們來看看這系列的活動照片。

nowhere-a-bathing-ape-20th-anniversary-event-recap-1

nowhere-a-bathing-ape-20th-anniversary-event-recap-2

nowhere-a-bathing-ape-20th-anniversary-event-recap-3

nowhere-a-bathing-ape-20th-anniversary-event-recap-4

nowhere-a-bathing-ape-20th-anniversary-event-recap-5

nowhere-a-bathing-ape-20th-anniversary-event-recap-6

nowhere-a-bathing-ape-20th-anniversary-event-recap-7

nowhere-a-bathing-ape-20th-anniversary-event-recap-8

nowhere-a-bathing-ape-20th-anniversary-event-recap-11

nowhere-a-bathing-ape-20th-anniversary-event-recap-13

nowhere-a-bathing-ape-20th-anniversary-event-recap-14

nowhere-a-bathing-ape-20th-anniversary-event-recap-15

nowhere-a-bathing-ape-20th-anniversary-event-recap-16

nowhere-a-bathing-ape-20th-anniversary-event-recap-17

nowhere-a-bathing-ape-20th-anniversary-event-recap-18

nowhere-a-bathing-ape-20th-anniversary-event-recap-20

nowhere-a-bathing-ape-20th-anniversary-event-recap-21

nowhere-a-bathing-ape-20th-anniversary-event-recap-23

nowhere-a-bathing-ape-20th-anniversary-event-recap-24

 

 

Via

 

 

不可轉載
FLiPER
FLiPER 取自英文單字 flip,意指翻轉、翻動,加上 er 的我們成了翻轉世界的人。我們相信,每個人心裡都有一塊想要翻轉、撞擊的地方,等待著內心發起小小革命的那一天。
FLiPER 取自英文單字 flip,意指翻轉、翻動,加上 er 的我們成了翻轉世界的人。我們相信,每個人心裡都有一塊想要翻轉、撞擊的地方,等待著內心發起小小革命的那一天。

更多文章


READ MORE

更多文章

READ MORE

LOGIN

SIGN UP

FORGOT
PASSWORD

請輸入你的帳號或電子郵件位址。你將收到含有建立新密碼鏈結的電子郵件。